PRIVACYVERKLARING EN JURIDISCHE KENNISGEVING

Dit is een algemene privacyverklaring en juridische kennisgeving met betrekking tot de website van PC Henderson Ltd en Henderson Nederland BV. Op deze website biedt Henderson online informatie. Door de toegang tot of het gebruik van deze website stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn en te voldoen aan de hierna genoemde voorwaarden in deze privacyverklaring en juridische kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met onderdelen of functies van deze website, waaronder de privacyverklaring of juridische kennisgeving, of hierin wijzigingen aan te brengen. Dergelijke wijzigingen van onderdelen of functies van deze website of aanpassingen in de privacyverklaring of juridische kennisgeving zijn direct van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan.

Juridische kennisgeving

AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo’s en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij Henderson of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

Henderson is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en de producten en diensten van het bedrijf die op deze site worden genoemd. Deze namen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om de Inhoud te bekijken, per e-mail te verzenden, te downloaden en af te drukken, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving inzake auteursrecht of merkenrecht of overige wetgeving wordt overtreden. Bij het e-mailen, downloaden of afdrukken van de Inhoud dient u ook alle informatie met betrekking tot auteursrechten en andere juridische kennisgeving die in de Inhoud worden vermeld te vermelden, waaronder alle auteursrechtinformatie onder aan de pagina.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henderson mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of gedistribueerd. U mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en u stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stemt u ermee in op geen enkele wijze namen, logo’s of handelsmerken van Henderson te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Henderson.

Het gebruik van de Inhoud op andere websites of in andere computernetwerken is expliciet verboden. Het is echter wel toegestaan HTML-hyperlinks naar deze website op uw website te plaatsen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en intrekbaar recht om met een link naar deze website te verwijzen. U stemt ermee in om links naar deze websites niet zodanig te presenteren dat deze geassocieerd worden met reclame of een goedkeuring lijken te impliceren voor een organisatie, product of dienst. U stemt ermee in geen links naar deze website te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, beledigend of kwaadwillend zou bestempelen. Henderson behoudt zich het recht voor deze licentie in het algemeen, of uw recht op het gebruik van specifieke links, te allen tijde in te trekken. Indien Henderson deze licentie intrekt, stemt u ermee in om al uw links naar deze website direct te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de Inhoud gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, kan het zijn dat u de wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht of overige wetgeving overtreedt. Als dit het geval is, trekt Henderson uw toestemming voor het gebruik van deze website automatisch in, en is Henderson gerechtigd u te verzoeken kopieën van (delen van) de Inhoud direct te vernietigen. Alle rechten die niet expliciet door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES; RECLAME

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden aangeboden als service en impliceren niet dat HENDERSON de inhoud van of verstrekt door deze website van derden onderschrijft. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen betreffende inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.
Als u besluit om via deze site gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op uw eigen risico. Op uw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief het

Privacybeleid van deze websites.
Indien deze site ervoor kiest advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geeft deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gelinkt aan advertenties op deze site.

PRIVACYBELEID
HENDERSON hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid beschrijft hoe HENDERSON de persoonlijke gegevens die wij van u krijgen met betrekking tot deze website beheren en gebruiken en contact met ons kunt opnemen bij eventuele vragen over het hanteren van uw persoonlijke gegevens.

HENDERSON verzamelt persoonlijke gegevens (waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) die u ter beschikking stelt om informatie van ons te krijgen en slaat deze op. Met deze informatie kan HENDERSON aan uw informatieaanvraag voldoen.

HENDERSON verzamelt en bewaart ook door u verstrekte persoonlijke gegevens (a) als onderdeel van uw rekeninghoudergegevens (indien van toepassing) en/of (b) met betrekking tot uw vragen over of de aankoop van producten op onze website (waar deze functies beschikbaar zijn). Deze informatie kan bestaan uit contact- en leveringsgegevens, en financiële informatie met betrekking tot uw online betalingen voor producten.

Naast de hiervoor beschreven toepassingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beheren en verbeteren van deze website, voor onze interne boekhouding, voor statistische analyses, en (indien van toepassing) om uw productbestellingen af te handelen en/of contact met u op te nemen in verband met verkoop/aankoop en als onderdeel van onze klantenservice.

HENDERSON neemt maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan derden of andere landen, en voldoet daarbij aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde laten aanpassen of verwijderen. U bent ook gerechtigd om jaarlijks gratis een kopie op te vragen van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens.

COOKIES
Een “cookie” is een klein tekstbestand met informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden puur voor technische doeleinden gebruikt om het gebruik van de webpagina te vergemakkelijken. De permanente cookie bewaart een bestand permanent op uw computer. Deze kan daarna worden gebruikt om een webpagina te personaliseren op basis van uw keuzes en voorkeuren. Daarnaast zijn er de zogenaamde “sessiecookies”. Als u een website bezoekt, worden er sessiecookies tussen uw computer en de server verzonden om toegang te krijgen tot informatie. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

HENDERSON gebruikt de volgende cookies op deze website: