Milieu

Meer informatie over onze inzet voor de milieu wetten en beleid.

ISOQAR Logo with ISO Numbers 2017Henderson is gecommitteerd om te werken volgens de geldende milieuwetgeving. Wij volgen de ontwikkelingenop het gebied van milieuregelgeving en adviezen ten aanzien van “best practice advice” op de voet en werken volgens een milieu managementsysteem conform richtlijn ISO 14001:, met een duidelijk programma van doelstellingen.

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp

Het begint bij het ontwerp. Het reduceren van de impact op het milieu door onze produkten start met bewuste keuzes tijdens het ontwikkelproces.

Gebruik van materialen

Ons streven is het zo efficiënt mogelijk benutten van materialen en energie binnen onze productieprocessen.

Beleid

Henderson communiceert relevante milieuaspecten naar haar personeel, leveranciers en afnemers.

Productie

Wij werken continue aan het minimaliseren van milieurisico’s en gevaren binnen ons produktieproces, door periodieke controles en evaluaties van mogelijke milieu problemen.

Hergebruik

Henderson heeft als beleid: Voorkomen, Verminderen en Hergebruik van productieafval. Bij productieafval wat niet geschikt is voor hergebruik zorgen wij voor een verantwoordelijke afvoer.